Проектиране и производство на резервни
части, машини и инструменти
Bulgarian English
За нас
История
Сертификати
Бъдещи планове
Видео
Новини
Производство и технологични възможности
Продукти
Услуги
Обучения
Контакти

Системно провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за извършване на ефективна и ефикасна работа, както и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения при изпълнение на ежедневните операции.

Увеличаване възможностите за реинвестиране в разработването и внедряването на нови изделия и технологии.

Разширяване дейността си като Сертифициран партньор по подръжката на SKF и обособяване на тази дейност като отделно направление. Увеличаване производствения дял от инструментална екипировка за SKF.

Пробив на пазара на Европейския съюз с производството на ковашко-пресови инструменти. Организиране на технологичен център за разработване на нови технологии.

Новини
Специални предложения за смазочните материали на SKF повече...тук
Изпълнение на проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
08.04.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот 04279.608.12 - 'Ванико' ООД цех квартал Грамада
08.04.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот 04279.619.176 - машиностроителен завод 'Ванико' ООД


(видео) Пътят на европейските пари до бизнесa у нас
За връзка - Адрес: Ванико ООД, ул. "Георги Попов" 44, 2700 Благоевград. Тел: +359 73 88 2002..