Проектиране и производство на резервни
части, машини и инструменти
Bulgarian English
За нас
Новини
Производство и технологични възможности
Продукти
Услуги
Обучения
Контакти

Контакти

2700 Благоевград
Ул. Георги Попов 44
Тел. +359 73882002
Факс +359 73833412
e-mail: office@vaniko.com
Управител:
инж. Сашо Въжаров
+359 73882002
e-mail: Sasho.vajarov@vaniko.com
Главен счетоводител
Калина Груева
+359 73833901
e-mail: kalina.grueva@vaniko.com
Магазин
Златин Бухов
Ивалина Иванова
+359 73881085
e-mail:Ivalina.ivanova@vaniko.com
e-mail:Zlatin.buhov@vaniko.com
Продуктов мениджър
инж. Светозар Николов
+359 897091875
e-mail: svetozar.nikolov@vaniko.com
Сертифициран Партньор по Поддръжката на SKF
Росен Иванов
+359896693074
e-mail: rosen.ivanov@vaniko.com
Магазин и офиси
2700 Благоевград
Ул. Георги Попов 44
Производствена база
2700 Благоевград
Промишлена зона 1
Новини
Специални предложения за смазочните материали на SKF повече...тук
Изпълнение на проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
08.04.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот 04279.608.12 - 'Ванико' ООД цех квартал Грамада
08.04.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот 04279.619.176 - машиностроителен завод 'Ванико' ООД


(видео) Пътят на европейските пари до бизнесa у нас
За връзка - Адрес: Ванико ООД, ул. "Георги Попов" 44, 2700 Благоевград. Тел: +359 73 88 2002..