Проектиране и производство на резервни
части, машини и инструменти
Bulgarian English
За нас
Новини
Производство и технологични възможности
Продукти
Услуги
Вибродиагностика
Центроване
Баланс на място
Демонтаж и монтаж на лагери
Проектиране и монтаж на смазочни системи
Обучения
Контакти

Услуги

Утвърждавайки се през годините, като иновативно и бързоразвиващо се предприятие, отличавайки се с високотехнологичната си материална база, квалифицирани инженерни кадри, опит и добро име, от 2007 г. Ванико ООД е Сертифициран Партньор на SKF по Поддръжката. Днес фирмата поддържа и непрекъснато усъвършенства и развива самостоятелен екип от специалисти за осъществяването на дейности по поддръжката на клиенти с местно и национално значение.

От всички различни видове наблюдение на оборудването, вибродиагностиката предоставя най-много информация за текущото състояние на машината и нейните компоненти. Вибродиагностиката е една от опорите на ефективното наблюдение на състоянието на оборудването. Следенето на състоянието на лагерите и другите машинни компоненти играе важна роля за премахването на непланирания принудителен престой и намаляването на ремонтните разходи, позволява предварително планиране на необходимата поддръжка. SKF предлага обширен избор от продукти и услуги, необходими за изграждане на оптимална програма за прогнозна поддръжка.

Вибродиагностиката широко се употребява за диагностика на:
   • мотори
   • редуктори
   • помпи
   • вентилатори
   • компенсатори
   • металорежещи машини
   • хартиени машини
   • турбини

С методите на вибродиагностиката може да се диагностицират:
   • дебаланс
   • несъосност
   • механични загуби
   • дефекти по лагери
   • недобро смазване
   • резонансни явления

Оценка състоянито на оборудването според нивата на сумарните стойности съгласно ISO 10861-1

Оценка състоянито на оборудването според нивата на сумарните стойности съгласно ENVELОPING технологията на SKF

Специалистите от СМР отдела непрекъснато повишават свойте знания и умения, което е видно от защитените дипломи и серификати.Ръководителя на екипа е защитил второ ниво вибродиагностик пред BINDT (Британски институт за безразрушително тестване) http://www.bindt.org/

Новини
Специални предложения за смазочните материали на SKF повече...тук
Изпълнение на проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
08.04.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот 04279.608.12 - 'Ванико' ООД цех квартал Грамада
08.04.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот 04279.619.176 - машиностроителен завод 'Ванико' ООД


(видео) Пътят на европейските пари до бизнесa у нас
За връзка - Адрес: Ванико ООД, ул. "Георги Попов" 44, 2700 Благоевград. Тел: +359 73 88 2002..