+359 73 88 2002 | office@vaniko.com

BG | EN

Учебен Център

Начало / Учебен Център

Професионалното обучение  е присъща за фирма „Ванико“ ООД дейност, която осигурявa професионална квалификация на работниците и служителите във фирмата, както и на желаещите да придобият квалификационна степени съгласно програмата на центъра.Професионалното обучение  е присъща за фирма „Ванико“ ООД дейност, която осигурявa професионална квалификация на работниците и служителите във фирмата, както и на желаещите да придобият квалификационна степени съгласно програмата на центъра. Тази дейност се развива като относително самостоятелна система, отличаваща се с голяма гъвкавост и динамичност. Това се определя от нуждите на пазара на труда, целите на обучението и особеностите на обекта на обучение, който притежава съответно образование и/или образователно-квалификационна степен, трудов стаж и производствен опит.

Обучението ще бъде насочено в професионално направление -  Машиностроене, металообработване и металургия. Професиите, съответно специлностите и степента на професионална квалификация са, както следва:

  •  Машинен техник - Машини и системи с ЦПУ - 3 СПК;
  •  Машинен техник - Технология на машиностроенето - 3 СПК;
  •  Машинен оператор - Металорежещи машини - 2 СПК;
  •  Машинен монтьор - Металообработващи машини - 2 СПК;
  •  Стругар - Стругарство - 1 СПК;
  •  Шлосер - Шлосерство - 1 СПК

Основните задачи на ЦПО – „Ванико’’ ООД са:

  • придобиване на професионална квалификация; придобиване на правоспособност за професии, включително и за упражняване на регулирани професии;
  • непрекъснато  усъвършенстване на професионалната квалификация;
  • формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;
  • формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценности.