+359 73 88 2002 | office@vaniko.com

BG | EN

Учебен Център

Начало / Учебен Център

Професионалното обучение  е присъща за фирма „Ванико“ ООД дейност, която осигурявa професионална квалификация на работниците и служителите във фирмата, както и на желаещите да придобият квалификационна степени съгласно програмата на центъра. Тази дейност се развива като относително самостоятелна система, отличаваща се с голяма гъвкавост и динамичност. Това се определя от нуждите на пазара на труда, целите на обучението и особеностите на обекта на обучение, който притежава съответно образование и/или образователно-квалификационна степен, трудов стаж и производствен опит.