+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Тестово и измервателно оборудване

Начало / Тестово и измервателно оборудване

Като една голяма инженерингова фирма, SKF трябва да осигурява продукти и услуги, които да съответстват на нейните собствени високи норми и изисквания. Системите за измерване и контрол на качеството в нашия собствен Технологичен център по качеството (QTC) осигуряват необходимите за това средства през последните 25 години.

Днес, предлагаме същите възможности и на клиентите. SKF разработва и осигурява най-новите технологии и прибори, предназначени за измерване на съответствие с определени цели на всеки клиент. Цялостен диапазон от измервателни подходи задоволява потребностите от качествен контрол на производителите на прецизни кръгли части и свързаните с тях продукти, както и изпитания на греси за производителите на греси.

SKF работи в тясно сътрудничество и с други специалисти, ако това е необходимо. Инсталиране, конфигуриране, обучение (на място или външно) и разнообразни последващи дейности са включени в осигурените услуги. Освен това, SKF предлага асортимент от прибори за проверка на конусни шийки на валове или радиална вътрешна хлабина на цилиндрично-ролкови лагери. Те са предназначени за задоволяване на изискванията на прецизните технологии – особено при производството и ремонтните услуги на вретенни механизми.

Технологичните и измервателните подходи включват:
  • Анализ на вълнообразност, грапавост и отклонения от форма и размери
  • Изпитания за шум и вибрации за лагери
  • Размерни изпитания
  • Оптична проверка
  • Безразрушаващи изпитания
  • Тестови машини за грес