+359 73 88 20 02 | office@vaniko.com

BG | EN

News

Home / News / Договор „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Договор „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Лого ЕС ЕФРР и ОП ИК

Фирма „ВАНИКО“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.073-1560-C01/25.01.2021 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Благоевград

Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева,  от които 127 500,00 лева европейско финансиране и 22 500,00 лева национално финансиране.

Проектът цели да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за  справяне с последиците от пандемията COVID-19.


www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.077-1560-C01​

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.