+359 73 88 20 02 | office@vaniko.com

BG | EN

News

Home / News / Договор по процедура „Технологична модернизация

Договор по процедура „Технологична модернизация“

Фирма „ВАНИКО“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-0970-C01.

Срок на изпълнение: 12 месеца.

Място на изпълнение: гр. Благоевград.

Обща цел: Постигане на устойчив растеж и развитие на „ВАНИКО“ ООД, през средносрочния период 2024 – 2026 г., чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.

Обща стойност на разходите: 1 376 317,57 лв., от които 688 158,79 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.