+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Динамичен баланс

Начало / Динамичен баланс

Балансиране на ротори в собствени опори в една равнина чрез измерване на виброскорост и фаза с преносим анализатор

Намалява се влиянието на центробежните сили породени от неправилно разпределение на маси. Намаляват се стойностите на виброскоростта. Практическо определяне на маси (добавяне или отнемане) и местоположение.

Възможно е използването на софтуер или графични форми за извършване на баланс на място

Предимства и ограничения

Предимства:

• Балансиране при реални работни условия
• Не е необходим демонтаж на ротор
• Балансират се всички компоненти заедно

Ограничения:

• Несъосност, механични згуби, резонанс – оказват влияние
• Не винаги има добър достъп за поставяне на тежести
• Трудно се определя ъгъл за позициониране на тежести
• При смяна на комппонент трябва да се балансира отново
• Ограничения в броя на пускове на електродвигател