+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Мониторинг на състоянието

Начало / Мониторинг на състоянието
Мониторинг на състоянието е процес, при който се определя състоянието на машините, докато те работят. Основните условия за една успешна програма за мониторинг на състоянието включват:
 • Да знаем какво да слушаме
 • Как да го тълкуваме
 • Как да използваме тези познания
Успешното използване на тази програма позволява проблемните компоненти да бъдат ремонтирани, преди да се повредят. Мониторинг на състоянието помага на персонала не само да намали възможността от катастрофална повреда, но и да заявява предварително части, да планира човешките и и да извършва ремонти по време на планирани престои.

SKF @ptitude – система за управление на активи

Хардуерните и софтуерните компоненти на системата за управление на активи SKF @ptitude са разработени да работят безпроблемно – както едни с други, така и с вашата система за управление на техническото обслужване в една интегрирана платформа. Системата ви позволява да:
 • Интегрирате всички данни за състоянието на машините в една обща програма
 • Споделяте безпроблемно данни с различните функционални направления
 • Избягвате дългото усвояване и проблемите със съвместимостта на софтуерните платформи
 • Репликирате своя успех с други съоръжения
Хардуер
Инструментите на SKF за измерване на вибрациите осигуряват предимствата на техническото обслужване базирано на състоянието както за експерти, така и за начинаещи. SKF предлага различен хардуер за мониторинг на състоянието и цялостен асортимент продукти отонлайн системи – например:
 • Портативни прибори за събиране, съхранение и анализ на данните за състоянието на машините и процесите
 • Системи за инспекции и системи за управление на данни за точно и последователно отчитане, проследяване, съхраняване, споделяне на данни за процесите и инспекциите и взимане на мерки.
 • Онлайн системи за непрекъснато наблюдение и защита на машините
 • Вибрационни датчици и системи за вихрови токове за мониторинг на състоянието на критични машините
 • Изпитания на електродвигатели
С минимум инвестиции и обучение можете да използвате тези инструменти, за да започнете нова програма за мониторинг на състоянието или да допълните съществуваща такава, да прецените състоянието на лагерите на електродвигателите, да намалите разходите за електроенергия и емисиите на CO2.
Софтуер
Пакетът за следене SKF @ptitude Monitoring Suite включва три модула – Analyst, Inspector и Observer – за напълно интегриран подход към следенето на състоянието, който позволява бързо, ефективно и надеждно съхраняване, манипулиране и извличане на големи обеми сложна информация за машините и съоръженията Този мощен софтуер приема данни от цялата гама устройства и интерфейси на SKF за събиране на данни и работи с @ptitude Decision support, което согурява последователност и логика за надеждно взимане на решения.
Поддръжка и услуги за мониторинг на състоянието
За да ви помогне да извлечете максимума от продуктите и технологиите на SKF за мониторинг на състоянието, Ванико ООД Ви осигурява широк диапазон от услуги част от програма за сертифициран партньор по поддръжка на SKF, включително:
 • Вибродиагностика
 • Прецизно центроване
 • Динамичен баланс в собствени опори
 • Механична поддръжка на ротационно оборудване
Повече информация за предлаганите услуги може да видите на страницата ни в раздел  SKF УСЛУГИ