+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Вибродиагностика

Начало / Вибродиагностика

Утвърждавайки се през годините, като иновативно и бързоразвиващо се предприятие, отличавайки се с високотехнологичната си материална база, квалифицирани инженерни кадри, опит и добро име, от 2007 г. Ванико ООД е Сертифициран Партньор на SKF по Поддръжката.

Днес фирмата поддържа, непрекъснато усъвършенства и развива самостоятелен екип от специалисти за осъществяването на дейности по поддръжката на клиенти с местно и национално значение.

От всички различни видове наблюдение на оборудването, вибродиагностиката предоставя най-много информация за текущото състояние на машината и нейните компоненти. Вибродиагностиката е една от опорите на ефективното наблюдение на състоянието на оборудването. Следенето на състоянието на лагерите и другите машинни компоненти играе важна роля за премахването на непланирания принудителен престой и намаляването на ремонтните разходи, позволява предварително планиране на необходимата поддръжка. SKF предлага обширен избор от продукти и услуги, необходими за изграждане на оптимална програма за прогнозна поддръжка.

Вибродиагностиката широко се употребява за диагностика на:

 • мотори
 • редуктори
 • помпи
 • вентилатори
 • компенсатори
 • металорежещи машини
 • хартиени машини
 • турбини

С методите на вибродиагностиката може да се диагностицират:

 • дебаланс
 • несъосност
 • механични загуби
 • дефекти по лагери
 • недобро смазване
 • резонансни явления

Оценка състояниeто на оборудването според нивата на сумарните стойности съгласно ISO 10861-1

Оценка състояниeто на оборудването според нивата на сумарните стойности съгласно ENVELОPING технологията на SKF

Специалистите от СМР отдела непрекъснато повишават свойте знания и умения, което е видно от защитените дипломи и сертификати. Ръководителят на екипа е защитил второ ниво вибродиагностик пред BINDT (Британски институт за безразрушително тестване).