+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Решения за смазване

Начало / Решения за смазване

Ванико ООД предлага проектиране и монтаж на смазочни ситеми с компоненти на SKF Lubrication Systems

Знаете ли, че лошото смазване е причината за близо 36% от всички преждевременни повреди на лагерите?

Но с правилния метод на смазване можете да увеличите продуктивността и да намалите непланираните престои на оборудването. Освен че помага за намаляването на преждевременните повреди на лагерите и непланираните престои на машините, доброто смазване може да повиши енергийната ефективност.

Решенията на SKF в областа на мазането се простират от специализираните смазочни материали до най-модерните смазочни системи. Интегрираните смазочни решения на SKF съчетават нашия опит в лагерите, уплътненията и следенето на състоянието на оборудването с нашите познания в трибологията – изследването на триенето, износването и смазването.

Смазочни системи

SKF предлага всякакви видове мазилни системи - от устройство за едноточково мазане до комплексни, напълно автоматизирани и централизирани мазилни и маслени циркулационни системи. Продуктите за мазане на SKF могат да бъдат открити във всички индустриални и транспортни системи, например оборудване за минната промишленост, железопътен транспорт, машиностроене, целулозно-хартиената промишленост, вятърни турбини и корабно оборудване.

Предимствата от правилното, редовно и дозирано мазане като част от всяка напълно управлявана програма по поддръжката, никога не могат да бъдат преувеличени. Около тридесет процента от преждевременните аварии на механичното оборудване са причинени от недостатъчно или неправилно мазане. Автоматизацията на този процес гарантира мазането на точно определени интервали, във всички точки, където е необходимо и с точното количество. Минимално, но правилно количество грес или масло може да донесе значителни икономически ползи по отношение на разходите и предлага много преимущества за околната среда в сравнение с по-малко прецизните традиционни технологии.

SKF Lubrication Systems се състои от някогашните компании VOGEL и Safematic и предоставя целия техен опит в решенията за смазване.

Автоматично устройство за едноточково мазане

SKF SYSTEM 24 е автоматично устройство за едноточково мазане, което може да се използва за подаване на грес на отделни точки, които обикновено се смазват с помощта на ръчен пистолет за гресиране.

Устройствата SKF SYSTEM 24 могат да бъдат настроени да подават правилното количество смазка през зададен период от време. Това позволява по-точен контрол на количеството подадена смазка, в сравнение с традиционните ръчни технологии за вторично мазане. SKF SYSTEM 24 е отлична за приложения, които са трудно достъпни за мазане с ръчен пистолет или където се предполага, че ръчното мазане би било по-неефективно поради многото точки за мазане.

Предимства на системата за централизирано мазане

Системата за централизирано мазане предлага следните предимства:

  • По-висока продуктивност, благодарение на удължения живот и намаления брой спирания;
  • Намалени оперативни разходи поради по-ниското потребление на енергия (по-малко триене), резервни части, смазки и работни разходи, произтичащи от намалените изисквания за поддръжка и работа;
  • Намалено износване в резултат на редовно и автоматично дозиране на точно и контролирано количество смазка през кратки интервали по време на работа на машината;
  • Елиминиране на риска, че в някои точки мазането ще е прекалено, а в други недостатъчно;
  • Изключва се замърсяването на смазката;
  • Повишена безопасност, тъй като не е необходимо операторът да е в близост до труднодостъпни и опасни зони на машината (напр. пещи, кранове, химикали);
  • Постига се максимална чистота;
  • Благоприятни за околната среда поради използването на минимални количества смазки и намаляване на манипулациите.

Можете да откриете повече информация за системите и продуктите за мазане на страницата на SKF Смазочни решения от SKF.