+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Мисия, визия, цели

Начало / Мисия визия цели

Ванико ООД се стреми към постигането на устойчив успех и водещи позиции в металообработването в Европа и в света, чрез внедряване на все нови технологии и машини, чрез подобряване на работните условия на нашите служители.

Цели на компанията:

  • Увеличаване възможностите за реинвестиране в разработването и внедряването на нови изделия и технологии.
  • Постигане на нови сътрудничества с фирми, лидери в своя бранш;
  • Разширяване на партньорската мрежа от компании производители;
  • Поддръжка на силна дистрибуционната мрежа на SKF;
  • Развиване на човешкия потенциал и професионалната квалификация на служителите в компанията, чрез системно провеждане на обучения;
  • Поддържане на високи стандарти за работа и изпълнение на поетите ангажименти в оказани точни времеви рамки.
  • Внедряване на изделия с марката ВАНИКО, като стъпка в тази посока е направена с регистриране на полезен модел "Еднопосочен съединител" в Патентното ведомство.