+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Учебен Център

Начало / Учебен Център

Професионалното обучение  е присъща за фирма „Ванико“ ООД дейност, която осигурявa професионална квалификация на работниците и служителите във фирмата, както и на желаещите да придобият квалификационна степени съгласно програмата на центъра. Тази дейност се развива като относително самостоятелна система, отличаваща се с голяма гъвкавост и динамичност. Това се определя от нуждите на пазара на труда, целите на обучението и особеностите на обекта на обучение, който притежава съответно образование и/или образователно-квалификационна степен, трудов стаж и производствен опит.

Основните задачи на ЦПО – „Ванико’’ ООД са:

  • придобиване на професионална квалификация;
  • придобиване на правоспособност за професии, включително и за упражняване на регулирани професии;
  • непрекъснато  усъвършенстване на професионалната квалификация;
  • формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;
  • формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценности.