+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Измервателна лаборатория

Начало / Измервателна лаборатория

Техническият контрол във фирма ВАНИКО ООД се извършва на всеки етап от фазата на производството. Той се организира и провежда от високо квалифициран и опитен персонл. За целите на контрола се използват широка гама от универсални средства за измерване на линейни и ъглови величини реализирани върху плоски и ротационни детайли. Извършва се и системен контрол на процесите на термообработка на детайлите.

За извършване на по-специални или прецизни измервания фирмата разполага с измервателна лаборатория за измерване на линейни и ъглови величини. Лабораторията е оборудвана с модерни измервателни уреди на фирми лидери в областта на измерването - Проектор, Трикоординатна измервателна машина. Фирмата разполага и с надлежно калибрирани еталони за дължина. В лабораторията се извършва и периодичен контрол за годност на всички притежавани от фирмата средства за измерване.