+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Лицензирани професии и специалности

Начало / Лицензирани професии и специалности

Обучението е насочено в професионално направление - Машиностроене, металообработване и металургия.

Професиите, съответно специлностите и степента на професионална квалификация са, както следва:

  • Машинен техник - Машини и системи с ЦПУ - 3 СПК;
  • Машинен техник - Технология на машиностроенето - 3 СПК;
  • Машинен оператор - Металорежещи машини - 2 СПК;
  • Машинен монтьор - Металообработващи машини - 2 СПК;
  • Стругар - Стругарство - 1 СПК;
  • Шлосер - Шлосерство - 1 СПК.