+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

История

Начало / История

За Ванико

Ванико ООД е 100% частно дружество, създадено на 7 юли 1992 година от трима машинни инженери, които управляват фирмата и до този момент.

Първите стъпки в производството бяха направени през септември 1992 г. в работилница под наем не по-голяма от 30 кв.м, три машини, много знание и ентусиазъм.

Богатият професионален опит на съдружниците, даде насоката на развитие на фирмата – проектиране и изработка на детайли, инструменти (пресформи, шприцформи, щанци), машинни възли и цели машини по поръчка.

Още през 1993 г. Ванико ООД започна производството на серийни детайли за износ. През 1996 г. бе сключен първият дългосрочен договор за изработка на детайли с Берхтолд – Германия, а няколко месеца по-късно и с Фрех Груп – Германия. От 1996 г. Ванико ООД е официален Дистрибутор на SKF, а от 2000 г. и Доставчик на SKF.

До 1998 г. Ванико ООД се развива на базата на универсално оборудване, добри специалисти и 100% рефинансиране на печалбата. След 1998 г. последователно и систематично внедряваме нови технологии и машини, като наша цел е да позиционираме фирма Ванико сред водещите имена на компаниите в сферата на металообработването в Европа и света.

Бъдещи планове

  • Увеличаване възможностите за реинвестиране в разработването и внедряването на нови изделия и технологии.
  • Разширяване дейността си като Сертифициран партньор по поддръжката на SKF и обособяване на тази дейност като отделно направление. Увеличаване производствения дял от инструментална екипировка за SKF.
  • Пробив на пазара на Европейския съюз с производството на ковашко-пресови инструменти.
  • Организиране на технологичен център за разработване на нови технологии.
  • Внедряване на изделия с марката ВАНИКО, като стъпка в тази посока е направена с регистриране на на полезен модел "Еднопосочен съединител" в Патентното ведомство                                          

Системното провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация е цел и предпоставка за повишаване ефективността и ефикасността на работа, като това влияе и върху вътрешната им нагласа за постоянни и измерими подобрения при изпълнение на ежедневната дейност.